Uporedite aplikacije


eOffice
Summary  
 

eOffice je softversko rešenje za upravljanje dokumentacijom i poslovnim procesima namenjen za tehnološke platforme Java/IBM Domino. Verzija Origami je namenjena za platforme Microsoft.NE...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Uređaji  
PC
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Standardi koje ispunjava rešenje:

Capturing – obuhvat dokumentacije

Distribucija dokumentacije u okviru organizacije i van nje

Kolaboracijski efekti tokom obrade dokumentacije

Modeliranje poslovnih procesa i pravila obrade dokumentacije

Integracije sa drugim sistemima

Digitalno arhiviranje

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA