Uporedite aplikacije


OpenText DMS
Summary  
 

Open Text DMS, poslovno rešenje za upravljanje dokumentacijom i digitalno arhiviranje dokumenata je sastavni deo Open Text Content Suite platforme, platforme za upravljanje papirnim i elektrons...

Profil rešenja
Integracija  
 

SAP, Microsoft, Oracle, Core Banking

Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Organizacija i razmena dokumenata
Direktno skeniranje dokumenata
Klasifikaciju dokumenata i dodeljivanje meta podataka
Pretragu tekstualnog sadržaja
Evidenciju i kontrolu pristupa dokumentima
Automatizaciju poslovnih procesa (zahtev za promenu, revizija dokumenata i odobrenje)
Kreiranje izveštaja i povezivanje lokacija papirnih i elektronskih dokumenata

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA