Uporedite aplikacije


Microsoft Dynamics 365
Summary  
 

Dynamics 365 je cloud rešenje koje integriše CRM i ERP funkcionalnosti.Dynamics 365 je cloud rešenje koje integriše CRM i ERP funkcionalnosti u skup aplikacija koje se kori...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Cloud hosting
Uređaji  
PC
Lap top
Smartphone
Cenovni modeli  
Mesečna pretplata
Trajna licenca
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Prodaja
Marketing
Operacije
Finansije
Projekti
Terenski servis
Korisnička podrška

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA