Uporedite aplikacije


FIS
Summary  
 

FIS ERP (Financial and Industrial Systems) omogućava kontrolu, analizu i upravljanje svim poslovima i novčanim tokovima kompanije.FIS automatizuje celokupni poslovni proces - od planiranja, preko izvr...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Knjigovodstvo i finansijsku operativu
Materijalno i robno knjigovodstvo-Planiranje i kalkulacije
Sastavnice-recepture-Tenologija-Lansiranje i praćenje proizvodnje
Održavanje mašina i opreme
Vozni park-Transport
Menadžment
Nabavku – Prodaja-Spoljnotrgovinsko poslovanje
Upravljanje zalihama
Kontrola kvaliteta
Upravljanje kadrovima-Zarade, radne liste, naknade
Blagajna, putni nalozi
Osnovna sredstva
SAP interfejs

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA