Microsoft Dynamics 365

 • Extreme doo

Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 je cloud rešenje koje integriše CRM i ERP funkcionalnosti.
Dynamics 365 je cloud rešenje koje integriše CRM i ERP funkcionalnosti u skup aplikacija koje se koriste u prodaji, korisničkoj podršci, terenskom radu, operativnim aktivnostima, finansijama, marketingu i projektima.
Dynamics 365 modularan i sastoji se iz sedam modula koji se kombinuje sa opcijom za integraciju sa alatima Office 365 i Power BI.

Koji su benefiti za korisnike

Kompanijski portal-Share point platforma
Office na webu- OfficeWebApps
Dostupnost i pristup sa mobilnih uredjaja
Mailbox
Uvek aktuelna verzija

Funkcije

Prodaja
Marketing
Operacije
Finansije
Projekti
Terenski servis
Korisnička podrška

Instalacija i način korišćenja

 • Web
 • Server korisnika
 • Cloud hosting

Operativni sistemi

 • Windows
 • iOs
 • Android

Uredjaji

 • PC
 • Lap top
 • Smartphone

Cenovni model

 • Mesečna pretplata
 • Trajna licenca