eOffice

  • SRC doo, Beograd

eOffice

eOffice je softversko rešenje za upravljanje dokumentacijom i poslovnim procesima namenjen za tehnološke platforme Java/IBM Domino. Verzija Origami je namenjena za platforme Microsoft.NET/Microsoft SQL Server. 

eOffice koristi napredne i dokazane mehanizme same platforme omogućava bezbedan i pouzdan rad sa velikom količinom dokumenata, njihovu evidenciju, obradu, arhiviranje i čuvanje duži vremenski period.

eOffice radi na različitim operativnim sistemima, nezavisno od baza podataka, kao web ili kao desktop aplikacija, uključujući i mogućnost rada u offline režimu.

Korisnici

Namenjeni organizacijama i sa malim brojem korisnika, dokumenata, procesa, ali i onima koji imaju hiljade korisnika, desetine hiljada dokumenata na dnevnom nivou i stotine implementiranih procesa, kako za subjekte u privredi, bankarstvu i javnim instutucijama.

Koji su benefiti za korisnike

Standardizuje procese rada i podiže stepen organizacije
Podiže efikasnost zaposlenih u radu sa dokumentima i vrši se nadzor
Smanjuje se mogućnost gubitka
Smanjuje troškove nabavke papira, štampe, skladištenja i dostavljanja dokumentacije

 

Funkcije

Standardi koje ispunjava rešenje:

Capturing – obuhvat dokumentacije

Distribucija dokumentacije u okviru organizacije i van nje

Kolaboracijski efekti tokom obrade dokumentacije

Modeliranje poslovnih procesa i pravila obrade dokumentacije

Integracije sa drugim sistemima

Digitalno arhiviranje

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Cenovni model

  • n/a