OpenText DMS

  • Poslovni informacioni sistemi d.o.o Beograd

OpenText DMS

Open Text DMS, poslovno rešenje za upravljanje dokumentacijom i digitalno arhiviranje dokumenata je sastavni deo Open Text Content Suite platforme, platforme za upravljanje papirnim i elektronskim dokumentima.

Ova platforma za upravljanje dokumentacijom i digitalno arhiviranje dokumenata omogućava kreiranje i izmenu dokumentacije u softverima: MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point…), Lotus mail, itd, uz korišćenje opcije drag and drop u online OpenText dokument menadžment sistem.

Funkcije

Organizacija i razmena dokumenata
Direktno skeniranje dokumenata
Klasifikaciju dokumenata i dodeljivanje meta podataka
Pretragu tekstualnog sadržaja
Evidenciju i kontrolu pristupa dokumentima
Automatizaciju poslovnih procesa (zahtev za promenu, revizija dokumenata i odobrenje)
Kreiranje izveštaja i povezivanje lokacija papirnih i elektronskih dokumenata

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Integracija

SAP, Microsoft, Oracle, Core Banking

Cenovni model

  • n/a