Origami

 • SRC doo, Beograd

Origami

Origami je rešenje za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima (DMS/ECM).

Može se koristiti u bilo kojoj organizaciji, bez obzira na razlike u obradi dokumentacije u javnom i privatnom sektoru. Omogućava transparentan, jednostavan, efikasan i siguran način centralizacije arhive, standardizovanja rada sa dokumentima, povećanja pristupa, a istovremeno kontrolu i sigurnost. Origami se integriše u postojeće informaciono okruženje.

Implementacija je relativno brza i ne zahteva velike promene. Origami je user friendly i jednostavan za upotrebu, multijezičan i uklapa se u međunarodno poslovno okruženje.

Korisnici

Kao jedinstven proizvod, Origami je našao široku primenu kako u javnoj upravi (vlade, ministarstva, javna preduzeća, lokalna uprava), tako i u bankarstvu i raznim granama privrede, realizujući preko 200 različitih poslovnih procesa, od kojih su najznačajniji:

 • Upravni, vanupravni, inspekcijski, postupci javnih nabavki i sl. u organima javne uprave;
 • Bankarski procesi (kreditni postupci, rad sa računima, garancije, depoziti, overdraft, itd.);
 • Evidencija i obrada ulaznih računa;
 • Evidencija ugovora i procesi ugovaranja;
 • Procesi nabavki;
 • Kadrovski procesi;
 • ISO procedure;
 • Marketing procedure;
 • Dosije klijenta, Dosije projekta, Dosije opreme, Dosije objekta

Koji su benefiti za korisnike

 • Capturing – obuhvat dokumentacije;
 • Distribucija dokumentacije u okviru organizacije i van nje;
 • Kolaboracijski efekti tokom obrade dokumentacije;
 • Modeliranje poslovnih procesa i pravila obrade dokumentacije;
 • Integracije sa drugim sistemima;
 • Digitalno arhiviranje

Instalacija i način korišćenja

 • Web
 • Server korisnika
 • Cloud hosting

Operativni sistemi

 • Windows
 • iOs
 • Android

Uredjaji

 • PC
 • Tablet
 • Lap top

Jezici

 • Srpski

Integracija

Druga poslovna rešenja: ERP, CRM, BI, HR, Core banking...

Socijalne mreže, mail servis

Active directory

Bezbednost

Visok stepen bezednosti podataka i dokumenata, sa kompleksnim mehanizmom za postavku autorizacione šeme i definicija prava i nivoa pristupa.

Obuka

 • Baza znanja
 • Tutorijali

Koristan sadržaj

Više o proizvodu i funkcijama

Podrška za korisnike

 • Telefon
 • Email
 • Online

Reference

UniCredit bank Srbija a.d.

Banca Intesa a.d.

Opportunity banka a.d.

Addiko Bank a.d.

Vlada Crne Gore

Metalac a.d. Gornji Milanovac

Alfa-Plam a.d. Vranje

Ocene korisnika i rejting

  Review program za ovo rešenje nije aktiviran