ERP industrijska rešenja

ERP rešenja (Enterpise Resources Planning) su softverska poslovna rešenja ili integrisani sistemi pojedinačnih rešenja koje u realnom vremenu omogućavaju praćenje i upravljanje poslovnim procesima, kao i upravljanje-planiranje resursima (poslovna imovina i ljudi).

ERP industrijska rešenja su namenjena prevashodno velikim i srednjim preduzećima koja se bave proizvodnjom i distribucijom većeg obima i imaju kompleksnu horizontalnu i vertikalnu organizaciju.

Njihova funkcionalna robusnost, način instalacije-korišćenja, kao i viša cena koja uključuje instalaciju, prilagodjavanje i kalibraciju, kao i zahtevane interne resurse korisnika, čine ih optimalnim izborom većih poslovnih sistema. Na tržištu su u ponudi i ERP poslovna rešenja prevashodno namenjeni za lokalna preduzeća, sa manjim obimom poslovanja, potrebama i ograničenim resursima. Ova rešenja nemaju sve funkcionalnosti ERP industrijskih rešenja.

U kategoriji se predstavljena ERP industrijska rešenja koja su u ponudi na teritoriji Srbije.

 

 

ERP rešenja-funkcije i tipovi

Lista softvera

Microsoft Dynamics AX, sveobuhvatno poslovno-informaciono rešenje namenjeno srednjim i velikim preduzećima

Oracle E-Business Suite (EBS) je u potpunosti integrisan modularan paket poslovnih aplikacija

ASW:Dominus

ASW Inženjering d.o.o.

Integralni informacioni sistem asw:dominus je sveobuhvatan produkt za upravljanje poslovnim procesima i resursima preduzeća

SAP Business one

Aerion solutions doo

ERP rešenje SAP Business One, razvijeno od strane nemačke kompanije SAP AG je lokalizovano rešenje na srpskom jeziku i prilagođeno domaćim propisima

Pantheon Enterpise

Datalab SR d.o.o.

PANTHEON Enterprise ERP rešenje je program za one kompanije koje žele da integrišu i upravljaju svim oblastima kompanije na različitim nivoima