ERP industrijska rešenja

ERP rešenja (Enterpise Resources Planning) su softverska poslovna rešenja ili integrisani sistemi pojedinačnih rešenja koje u realnom vremenu omogućavaju praćenje i upravljanje poslovnim procesima, kao i upravljanje-planiranje resursima (poslovna imovina i ljudi).

ERP industrijska rešenja su namenjena prevashodno velikim i srednjim preduzećima koja se bave proizvodnjom i distribucijom većeg obima i imaju kompleksnu horizontalnu i vertikalnu organizaciju.

Njihova funkcionalna robusnost, način instalacije-korišćenja, kao i viša cena koja uključuje instalaciju, prilagodjavanje i kalibraciju, kao i zahtevane interne resurse korisnika, čine ih optimalnim izborom većih poslovnih sistema. Na tržištu su u ponudi i ERP poslovna rešenja prevashodno namenjeni za lokalna preduzeća, sa manjim obimom poslovanja, potrebama i ograničenim resursima. Ova rešenja nemaju sve funkcionalnosti ERP industrijskih rešenja.

U kategoriji se predstavljena ERP industrijska rešenja koja su u ponudi na teritoriji Srbije.

 

 

ERP rešenja-funkcije i tipovi

Lista softvera

Upis

IIB doo

UPIS je ERP softverski paket