Uporedite aplikacije


HRIS
Summary  
 

HRIS je rešenje za upravljanje ljudskim resursima ModuliKadrovska evidencija (podaci o zaposlenima)Kompanija (rad sa organizacionim šemama i dokumentima)Obuke i testiranjaSelekcija kadr...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
Trajna licenca
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Kadrovska evidencija (podaci o zaposlenima)
Kompanija (rad sa organizacionim šemama i dokumentima)
Obuke i testiranja
Selekcija kadrova
Vozni park
Zaduženje sredstava

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA