Uporedite aplikacije


Areg
Summary  
 

Areg je sistem za automatsku registraciju prolaza,kontrolu pristupa, i analizu i obradu radnog vremena. Rešenje koji se sastoji od softvera razvijenog od strane  softverskog tima Alba Tec...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 
Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA