Uporedite aplikacije


Loupe WMS
Summary  
 

Loupe WMS predstavlja sistem centralizovanog skupa aplikacija za skladištenje robe u magacinu, praćenje i kontrolu transfera kroz korisničke interfejse na handheld uređaju, tabletu ili radnoj s...

Profil rešenja
Integracija  
 

ERP

Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Tablet
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Prijem-isporuka robe
Popis-evidencija roka trajanja-optimizacije lagera
Repozicioniranje-dopune lokacije
Konverzije robe iz jednog oblika pakovanja u drugi
Komisioniranje
Integracije sa ostalim sistemima lanca snabdevan

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA