Uporedite aplikacije


SR Logistics Operation Simphony Retail
Summary  
 

SR Logistics Operation Simphony Retail objedinjuje upravljanje robom i skladištenje. Koristi integrisanu platformu u realnom vremenu koja povećava operativnu efikasnost skladišta i perf...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Tablet
Lap top
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Sistem pokriva:

Menadžment maloprodajnjih skladišta

Optimizaciju skladišta

Izveštaje-upravljanja sa podacima

Rad sa mobilnim uređajima sa radio vezom i voice tehnologijom (glasovnim operacijama).

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA