Uporedite aplikacije


HR book
Summary  
 

HR book je aplikacija za vođenje evidencije o ljudskim resursima u elektronskom obliku u malim i srednjim preduzećima. Aplikacija HR Book je uređena u skladu sa standardom ISO 9001:2008 o evidenciji...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Evidencija o angažovanju zaposlenih

Evidencija o stečenom znanju i veštinama, usavršavanju i napredovanju

Evidencija odsustva

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA