Areg

  • Albatech-ALBA tehnologije doo

Areg

Areg je sistem za automatsku registraciju prolaza,kontrolu pristupa, i analizu i obradu radnog vremena.

Rešenje koji se sastoji od softvera razvijenog od strane  softverskog tima Alba Tech i opreme  nemačkog proizvođača PCS Systemtechnik GmbH.

Koji su benefiti za korisnike

Registraciju i obradu podataka u realnom vremenu
Praćenje i planiranje radnog vremena
Izveštaje o planiranom i ostvarenom radnom vremenu
Povezivanje sa programima za obračun plata

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Cenovni model

  • n/a