BelWMS

  • LOGI SOFT

BelWMS

 

BelWMS je najsavremenije rešenje za vođenje i kontrolu skladišnog prostora, koje je prilagodljivo svim tipovima magacina, bez obzira na kapacitet skladišta, broj zaposlene radne snage, količine obrta robe ili tipova materijala.
BelWMS je informatički sistem upravljanja skladištem (WMS) u potpunosti razvijen od strane Logisofta.

Sistem je prilagodljiv i kroji se u skladu sa zahtevima i načinu poslovanja korisnika i u skladu sa modernim logističkim principima i pravilima. U stanju je da radi povezan sa ERP i TMS sistemima, ali i da radi samostalno u slučaju da je to potrebno.

 

Koji su benefiti za korisnike

Brži protok robe od prijema do utovarnog naloga
Potpunu sledljivost robe tokom celog ciklusa skladištenja
Bolje iskorišćen skladišni prostor
Povećanu tačnost pri komisioniranju, navođeno pikovanje
Bolju kontrolu i upravljanje zalihama

Funkcije

Sistem se sastoji od 4 klijent aplikacije:
LogView (upravljanje skladištem)
RF View (mobilni uređaji sa skenerima za rad u skladištu Motorola, Datalogic, HoneyWell..)
Statistika izveštaja
LP View (kontrola prizvodnih naloga i prijema robe sa mogućnošću povezivanje sa eksternim uredjajima)

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC
  • Lap top

Integracija

 SAP, Dynamics NAV, Wings, Pantheon, Aurasoft, ASW