HR book

  • Belit

HR book

HR book je aplikacija za vođenje evidencije o ljudskim resursima u elektronskom obliku u malim i srednjim preduzećima.

Aplikacija HR Book je uređena u skladu sa standardom ISO 9001:2008 o evidenciji angažovanja, upravljanju kadrovima i kartonu osoblja.

Korisnici

Mala i srednja preduzeća
Firme koje nemaju osobu zaduženu za ljudske resurse
Kompanije koje žele efikasan alat za pomoć departmanu ljudskih resursa
Firme koje žele značajno da smanje upotrebu papira

Koji su benefiti za korisnike

Praćenje svih relevantne podataka i istorijata o zaposlenima
Smanjenje troškova upravljanja kadrovima i bolja dosutpnost podataka
Mogućnost rada velikog broja korisnika istovremeno
Praćenje angažovanja i napredovanja zaposlenih
Lako i intuitivno korišćenje

Funkcije

Evidencija o angažovanju zaposlenih

Evidencija o stečenom znanju i veštinama, usavršavanju i napredovanju

Evidencija odsustva

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • n/a