Loupe WMS

  • ELMED

Loupe WMS

Loupe WMS predstavlja sistem centralizovanog skupa aplikacija za skladištenje robe u magacinu, praćenje i kontrolu transfera kroz korisničke interfejse na handheld uređaju, tabletu ili radnoj stanici u magacinu.
Sistem se integriše i sinhronizuje sa ERP sistemom i koristi se preko desk top kontrolne aplikacija i mobilne aplikacije namenjene za rad u magacinu.

Korisnici

Sistem za upravljanje zalihama (WMS) je softverska aplikacija, dizajnirana da podrži magacine i distributivne centre. Ovakav softver predstavlja rešenje za logističku sledljivost robe i magacinsko poslovanje.

Koji su benefiti za korisnike

Jednostavno povezivanje sa velikim brojem ERP sistema
Kompletno praćenje sledljivosti procesa
Modularnost
Integracija i automatizacija sa sistmima za pakovanje

Funkcije

Prijem-isporuka robe
Popis-evidencija roka trajanja-optimizacije lagera
Repozicioniranje-dopune lokacije
Konverzije robe iz jednog oblika pakovanja u drugi
Komisioniranje
Integracije sa ostalim sistemima lanca snabdevan

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC
  • Tablet

Jezici

  • Srpski

Integracija

ERP

Cenovni model

  • n/a