Manage tools PIS

  • Manage hrs d.o.o.

Manage tools PIS

Manage Tools PIS je alat za upravljanje korporativnim ciljevima i plaćanje rada prema obavljenom radu.

Ovo rešenje korisnicima najčešće služi za: Merenje efikasnosti, Upravljanje rizicima, Postavljanje KPI, Planiranje obima i kvaliteta rada i Plaćanje rada prema obavljenom radu.

 

Korisnici

-Preduzeća koja se bave proizvodnjom, trgovinom i uslugama.
-Direktori koriste Manage Tools za upravljanje efikasnošću preduzeća.
-A rukovodioci koriste Manage Tools za: delegiranje posla, praćenje, unapređenje i ocenjivanje radnih učinaka zaposlenih.

Koji su benefiti za korisnike

Povećanje profita preduzeća
Povećanje zadovoljstva zaposlenih
Stalno unapređenje radnih učinaka
Povećanje finansijske inteligencije zaposlenih

 

Funkcije

Merenje ciljeva ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI)
Upravljanje rizicima
Interna revizija i unutrašnja kontrola
Merenje učinaka zaposlenih
Evidencija prisustva i odsustva zaposlenih sa posla
Kreiranje modela zarade i obračun varijabilnih zarada
Izveštaji

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • Mesečna pretplata
  • Godišnja pretplata
  • Trajna licenca