MIS ORGCAP

  • M&I System Co. Group

MIS ORGCAP

MIS ORGCAP je  softverski proizvod za upravljanje neopipljivom imovinom organizacije, alat za uspešno sprovođenje poslovne strategije, efektivno i efikasno funkcionisanje organizacije.

Funkcije

Projektovanje organizacije (opisi procesa, specifikacija i vrednovanje poslova, org. struktura, sistematizacija….)
Upravljanje ljudskim resursima (evidencije, analize i planiranje zaposlenih, regrutovanje-izbor-uvodjenje, praćenje i upravljanje perfomansom, radnim vremenom…)
Ocenjivanje kvaliteta organizacije
Obračun zarada

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • n/a