NPS NAV Human Capital Managament

  • NPS doo

NPS NAV Human Capital Managament

NPS NAV Human Capital Managament je integralno i celovito rešenje koje pokriva poslovne procese vezane za HCM (human capital management). Ovo rešenje je  dodatni modul za  Microsoft Dynamics.

 

Funkcije

Ovo rešenje se sastoji se iz tri modula:
- NAV Payroll (zarade)
- NAV human capital resources (sadrži izmedju ostalog upravljanje zaduženjima zaposlenih, odsustvima, admininistracijom zapošljavanja, ocenjivanja zaposlenih itd.)
-perfomance management and shoop floor control (za proizvodnja preduzeća meri utrošak rada po artiklima, projektu i poslu)

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Integracija

Microsoft Dymanics

Cenovni model

  • n/a