TACad

  • Smart System doo

TACad

TACad - Time Attendance and Access Control integrated with Active Directory je sistem namenjen evidenciji radnog vremena i kontroli pristupa korišćenjem beskontaktnih smart kartica.
TACad rešenje su nudi u dve osnovne verzije, sa posebnim paketima: TACad Hosting-hosting paket (server vendora) i TACad Enterprise-onsite (server korisnika) namenjen velikim kompanijama.

Funkcije

Mogućnosti definisanja različitih radnih satnica, web uređivanje i prikaz podataka, evidencija posetilaca, active directory integracija, pristup prostoriji sa 2 kartice, fotografisanje prilikom evidencije, slanje SMS poruka, automatsko izveštavanje putem e-mail-a kao i eksportovanje podataka u odgovarajuće formate su samo neke od mnogobrojnih mogućnosti sistema.

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika
  • Cloud hosting

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • Mesečna pretplata
  • Trajna licenca