CRM cloud osvaja svet-4 razloga zašto je tako!

Cloud-SaaS CRM softveri su preuzeli lidersku poziciju sa više od 50% tržišnog učešća, sa tendencijom rasta do 60%, do 2020. godine. Šta je cloud CRM i zašto prisustvujemo tako brzom rastu ovog servisa?

Sa cloud softverom možete koristiti vašu CRM platformu preko interneta, uz plaćanje po sistemu "pay as you go", odnosno uz pretplatu. Ovakav poslovni softver je atraktivno rešenje, naročito za manje kompanije i startup-ove, jer ne pravi dodatne troškove, kao što su naknade za licenciranje, nema nabavke i instalacije hardvera, niti je potrebna bilo kakva dodatna IT usluga, pogotovo od eksternih lica.

Sa cloud-om i softverom kao uslugom (SaaS), korisnik angažuje resurse prodavca CRM-a, a do kojih pristupa preko internet pretraživača. Ažuriranja i ostalo održavanje, takođe, vrši prodavac-provajder, tako da uvek koristite najnoviju verziju softvera, bez dodatnog radnog ili finansijskog angažmana.

Cloud servis savršeno odgovara potrebama malog i srednjeg biznisa i predstavlja budućnost poslovanja i to iz 4 ključna razloga.

Jednostavno podešavanje i pristup bez ograničenja

Za razliku od on-premise softverskih rešenja, SaaS CRM je instaliran i konfigurisan na serverima provajdera-prodavca softvera. To znači da nema komplikovane instalacije softvera, ni hardvera za korisnika.

Online CRM vam daje prednost da možete pristupiti svom sistemu sa bilo kog mesta internetom povezanim uređajem, kao što su desktop, laptop, mobilni telefon ili tablet.

Ušteda u troškovima

Cena cloud-SaaS CRM-a je svedena praktično na pretplatu ili samo trošak korišćenja, bez troškova licence, harvdera i održavanja. U zavisnosti od vašeg izbora, može se desiti da imate trošak migracije podataka na CRM ili da platite servis implementacije (uz razumnu cenu), a sve posle toga je pretplata.

Bezbednost podataka kao obaveza proizvođača/provajdera

Sigurnost je minus za neke kompanije kada je u pitanju čuvanje podataka u cloud-u. Povremeni ispadi, kao što je slučaj koji se desio u diviziji cloud computinga Amazon Veb Services-a početkom 2017. godine daju povoda i za ovakav stav.

Međutim, većina provajdera cloud CRM-a nude automatske rezervne kopije podataka i sisteme za recovery. Dosadašnja bezbednosna iskustva korisnika cloud servisa su u većini slučajeva pozitivna.

Agilnost i integracija

Manje kompanije teže da traže jedinstvene i niša alate u CRM softverima, a koji zadovoljavaju njihove trenutne poslovne potrebe.

Sa rastom posla, njihove potrebe se menjaju i počeće da traže poslovne softvere sa naprednijim funkcijama i/ili modulima. Dodaci u cloud CRM mogu se odmah primeniti za razliku od on-premise rešenja koja se, takođe, mogu prilagoditi, ali zahtevaju više vremena.

Većina Cloud CRM softvera može biti vrlo lako integrisana sa drugim aplikacija, kao štu email, marketing automatizacija, računovodstvo, socijalne mreže ili sa drugim alatima, kao što su Microsoft Office proizvodi.

Podelite na društvenim mrežama: