Funkcije i tipovi HR rešenja

Softverska rešenja za kadrovsku evidenciju su poslovna rešenja koja sakupljaju podatke o zaposlenima, skladište ih, obradjuju i analiziraju ih. Na taj način kompanije mogu lakše i efikasnije upravljati procesom rada i zaposlenima.   Primarni korisnici ovog  rešenje su HR sektor i računovodstvo, ali to mogu biti  i druga lica koja se bave organizacijom i upravljanjem zaposlenih, kao i  sami zaposleni koji osim uvida u određene evidencije mogu i vršiti unos i razmenu određenih podataka, zahteva i/ili dokumenata.

Ovi poslovni softveri su neophodni kompanijama svih veličina i za sve delatnosti, bez obzira da li posluju lokalno ili globalno. Naročito su potrebne sistemima sa velikim brojem zaposlenih lica i višesmenskim radom. 

Ključne funkcije HR softvera

Ključne funkcije HR softvera su:

  • Administracija ličnih podataka i informacija
  • Monitoring  procesa rada i odsustva 
  • Upravljanje naknadama zaposlenih

Selekcija kadrova, praćenje razvoja i njihovih perfomansi

Tipovi HR softvera

Postoje tri glavna tipa softvera za upravljanje ljudskim resursima :

  • Osnovni (Core) HR sofver koji se fokusira se na tri osnovne funkcije: administraciju-beneficije, praćenje zaposlenih i platni spisak.
  • Menadžment radne snage. Ove aplikacije su dizajnirane sa ciljem da prate proces rada i efikasno raspoređuju zaposlene (evidencija rada, pauza, odsustva, smenski rad..)
  • Strateški HR softver. Ovaj vrsta softvera je dizajnirana sa ciljem da iskoristi zaposlene što je moguće efikasnije, kao i da obezbedi njihov razvoj. Ove aplikacije pružaju mogućnost praćenja i regrutovanja kandidata za posao, praćenja njihovih performansi, kao i mogućnost praćenja treninga i razvoja zaposlenih.

Podelite na društvenim mrežama: