Kako izabrati CRM softver?

Način korišćenja CRM-a (cloud, SaaS, on-premise), kao i veliki izbor funkcija i alata često zbunjuju njegove potencijalne korisnike, pogotovo one koji nemaju iskustva u korišćenju ovakvih rešenja. Ako nemate stručnog savetnika za izbor poslovnog softvera, vodite računa da je od ključnog značaja da izaberete adekvatno rešenje koje odgovara isključivo vašim potrebama, bez obzira na tržišnu ponudu i velika i robusna rešenja.

Kada razmišljate o CRM-u, nemojte se voditi logikom koliko da uštedite, već koju vrednost dobijate! Dodata vrednost koju može kreirati dobro izabran i optimalno iskorišćen CRM je velika, što će zavisiti isključivo od vas, a ne od cene!

Implementacija CRM rešenja i njegovo pravilno korišćenje zahtevaju vreme i prilagođavanje organizacije. Radite korak po korak-po fazama i ne postavljate nerealne ciljeve koji će opteretiri zaposlene i organizaciju.

Izbor CRM sofvera-koraci!

Prvi korak u izboru CRM-a nije lista mogućih rešenja u ponudi koju biste vi napravili ili vam neko predložio, već valuacija vašeg prodajnog procesa i organizacije.

Ne treba vam rešenje koje nije upotrebljivo u vašoj organizaciji ili se neće dovoljno ili na pravi način koristiti! Da biste izbegli ovaj rizik mogu vam pomoći sledeća pitanja prilikom izbora:

 • Da li je naš prodajni ciklus dugačak?
 • Da li kupcima treba vremena da donesu odluku o kupovini?
 • Da li kupci komuniciraju sa našim zaposlenima koristeći više kanala komunikacije?
 • Da li nam treba vremena da nađemo podatke o kupcima i istoriji kupovine?
 • Da li imamo slabu vidljivost tekućih aktivnosti prodavaca?

Ako su svi ili barem 2/3 odgovora “da”-vama je sigurno potreban CRM softver!

Drugi korak: Nemojte da vas impresioniraju funkcije (features) samog rešenja. CRM softveri su najčešće ciljano pravljeni u skladu sa veličinom organizacija koje će ga koristiti. Postoje rešenja za male i srednje kompanije, kao i za velike kompleksne organizacije. Takođe, postoje i različiti tipovi CRM rešenja u zavisnosti od delatnosti koje pokrivaju.

Vama treba adekvatno rešenje za vaše potrebe!

Ako vam je prodajni proces relativno prost i ne postoji preterana integracija sa marketingom i nemate kompleksnu hijerarhiju prodaje (komunikacija i izveštavanje), za vas su osnovna CRM rešenja.

Treće: Napravite listu prioritetnih stvari, koje su vam potrebne i/ili problema, koje želite da rešite. Svaka organizacija bez obzira na veličinu trebalo bi da organizuje podatke o kupcima, da ima pregled prodajnog procesa i prodajne detalje, kao i da može automatizovati osnovne zadatke članova tima.

Četvrto: Svaki poslovni softver, pa i CRM će koristiti zaposleni u organizaciji. Ključna reč je dakle koristiti! Da bi ga koristili on mora biti user friendly, odnosno funkcionalan i jednostavan za upotrebu.

Peto: Sastavni deo odluke o izboru CRM softvera je kapacitet integracije, naročito sa ERP-om, Help deskom i Marketing automatizovanim alatima.

šesto: Takođe, obratite pažnju na korisničku podršku. što je CRM kompleksniji i gde ima više korisnika, podrška korisnicima je bitnija. Proverite da li je obezbeđena i u kom formatu. Najčešći oblici korisničke podrške za CRM su baza znanja, tutorijali, ticketing i email komunikacija ili telefonska podrška.

CRM osnovne funkcije

 • Upravljanje kontaktima kroz centralnu bazu.
 • Prodajni proces (pipe line): vizuelizacija po fazama za svakog prodavca.
 • Podaci o poslu: kao što su vrednost, odgovorna lica, status prodaje.
 • Automatizacija alata za komunikaciju sa kupcima: email.
 • Notifikacija i upozorenje: plan poziva, e-mail, sastanci i zadaci.
 • Osnovna integracija. Svaki CRM bi trebao da omogući rad sa fajlovima (attachment, import, export) i sinhronizaciju sa Outlook-om i Gmail-om.

CRM dodatne funkcije

Ukoliko je vaša organizacija kompleksnija vama će trebati više funkcija kao što su:

 • Upravljenje kontaktima: pametna pretraga, segmentacija kupaca.
 • Vizuelizacija prodajnog procesa (pipeline): kastomizacija, verovatnoća closing-a.
 • Email: templejti za prodajnu komunikaciju.
 • Upravljanje dokumentima: file manager sa centralizovanom prodajnom dokumentacijom sa alatima za sortiranje, deljenje i pristup.
 • Call centar: Integrisana telefonska komunikacija iz CRM interfejsa.
 • Izveštavanje
 • Analitika.
 • Integrisani marketing alati

Podelite na društvenim mrežama: