WMS rešenja - sistemi za upravljanje skladištem

WMS rešenja–sistemi za za upravljanje skladištem su informaciona poslovna rešenja koja podržavaju podržavaju i optimizuju proces upravljanja robom od momenta ulaska u skladište, sve do izlaska robe. Kategorija sadrži bazu WMS rešenja koja su predstavljena profilima rešenja, sa bitnim korisničkim stavkama, korisnim sadržajem i alatom za poredjenje rešenja.

Sistem za upravljanje skladištem-wms rešenje primarno čini wms softver (destop i mobilna aplikacija) i radni memorijski skladišni uređaji za rad sa aplikacijom ( PDA uredjaji, mobilni terminali), kao i dodatni uređaji za skeniranje, štampanje, RFID oprema.
WMS rešenje ima za cilj da automatizuju, pojednostave i racionalizuju radne zadatke i aktivnosti unutar skladišta, čime se povećava produktivnost, i smanjuje mogućnost greške na minimum.

WMS softveri se mogu podeliti na na:
-Samostalne sisteme za upravljanje skladištem koji su instalirani na server korisnika
-Cloud rešenje koji se koriste kao usluga-pretplatom (SaaS rešenje)
-WMS module integrisane u ERP platforme

WMS rešenje-standardne funkcije:
-Prijem-skladištenje i izdavanje robe
-Upravljanje nalozima i sledljivost robe
-Kontrola zaliha
-Dopuna i organizacija zaliha-optimizacija skladišta
-Menadžment skladišnih radnika
-Analiza i izveštavanje
-Integracija sa ERP

Lista softvera

Logistic WMS

Digital solutions doo

Logistic WMS je sistem za upravljanje skladištem zasnovan na cloud tehnologiji, izrađen kao modularna aplikacija.

StreamLoadTM – Easy WMS rešenje za magacinsko poslovanje podrazumeva automatizaciju svih skladišnih procesa, odnosno olakšanu organizaciju prijema/ulaza, skladištenja i otpremljivanja/izlaza robe iz magacina.

WMS Delicom

Delicom

WMS Delicom omogućava upravljanje sa svim procesima u skladištu , od prijema do otpreme robe

Omni WMS

Omnisoft doo

Omni WMS je sistem za upravljanje skladištem-prijemom, izdavanje i kretanjem robe kroz skladište

iWare TrackIT WMS

Softeh doo

iWare TrackIT WMS podržava sve procese sledljivosti robe, od prijema, skladištenja, komisioniranja do isporuke (izdavanja) iz skladišta