Softver za poslovnu inteligenciju - kako izabrati pravo rešenje

Sve veća potreba za automatizacijom poslovanja rezultirala je širokom upotrebom softvera za poslovnu inteligenciju  (businesss intelligence software) koja nije više ograničena samo na velike kompanije. Za razliku od tipičnih alata za automatizaciju poslovanja, koji smanjuju obim rada i troškove poslovanja, BI poslovna rešenja imaju samo jedan cilj, a to je da pomognu menadžerima u donošenju odluka.

Prilikom istraživanja (izbora) rešenja za poslovnu inteligenciju verovatno je da ćete se sresti sa terminom self-service za opis samog rešenja. Ovaj zanatski termin se koristi u dva slučaja, odnosno ukazuje na tip BI rešenja i to:

-rešenje koje se lako koristi i koje korisnika vodi kroz svaku fazu. Ova rešenja ne zahtevaju posebna znanja korisnika i po pravilu se skuplja

-rešenje koje asistira expertu: ova rešenja koriste eksperti. Zahtevaju posebna znanja i najčešće su jeftinija su od prvih

Faktori prilikom izbora softvera za poslovnu inteligenciju

Model za integraciju podataka

Integracija podataka je ključna stavka kod BI sistema jer zahteva najveći deo resursa. Potencijalni korisnik BI softvera mora dobro da proceni svoje potrebe u vezi sa učitavanjem podataka, čišćenjem i održavanjem izvora podataka, odnosno da izabere adekvatan model koji može biti: canonical model, connector based model ili centralizovani sistem.

Dubina analitike

Srž same poslovne inteligencije je biznis analitika. Skladištenje podataka, ključni indikatori poslovanja (KPI) i menadžment perfomansi su deo poslovne analitike i zahtevaju kvalitetne inpute. U suprotnom ishod neće biti zadovoljavajući.

A šta je ciljani ishod? Visoko kvalitetna analitika bi trebala da odgovori na sledeća pitanja:

  • šta se dogadja sa kupcima i partnerima?
  • šta se dešava sa našim poslovanjem i zašto?

Cenovni model za BI rešenja

Korisnici ovih rešenja očekuju fiksne cene. Medjutim, u praksi vendori koriste često fluktuirajuće i kombinovane cenovne modele koje zbunjuju korisnike.

Vendori kod modela pretplate formiraju cenu na osnovu broja funkcija ili broja korisnika ili koriste kombinaciju oba. Konkretan paket pokriva određeni broj funkcija i/ili broj korisnika. Kada jasno i nedvosmisleno budete razumeli razliku između paketa koji vam se nude, vaš izbor svedite u skladu sa vašim prioritetima (funkcije ili broja korisnika).

Poslovna inteligencija kao usluga (SaaS)

Većina vendora nudi cloud hosting za ova rešenja uz pretplatu (SaaS) kao cenovni model. Za razliku od rešenja koja su instalirana i koristi se preko servera korisnika (on-premise) , cloud rešenja daju veću agilnost, skalabilnost, brzinu implementacije i dostupnost.

Za razliku od on-premise rešenja cloud BI aplikacije se lakše mogu prilagoditi potrebama korisnika. Ovakvo rešenje ne zahteva dodatni softver ili hardver i daje mobilnost korisniku, pristup u pokretu sa bilo kog uređaja.

Podelite na društvenim mrežama: