Softveri za poslovnu inteligenciju - funkcije i tipovi

Softversko rešenje za poslovnu inteligenciju (business intelligence) je skup informatičkih alata namenjenih za kreiranje, sortiranje, konsolidaciju, analizu i prezentaciju kompleksnih poslovnih podataka u razumljive poslovne izveštaje.

Ključne funkcije softvera za poslovnu inteligenciju

Prema podacima platforme Captera, na osnovu analize svih funkcija iz Top 20 najpopularnih softverskih BI rešenja, funkcije bi mogle da se podele na najčešće (standardne) i posebne (napredne) funkcije.

Najčešće funkcijekoje se pojavljuju u 2/3 Top 20 rešenja su:

 • Analiza podataka i adhoc izveštaji
 • Dashbording
 • Metrika perfomansi
 • Vizuelizacija podataka i ad hoc upiti
 • Budžetiranje i predviđanje
 • Analiza profitabilosti i benchmarking

Posebne (napredne) funkcije su:

 • Prediktivna ananliza
 • OLAP
 • Trend indikatori
 • Alati za strateško planiranje

Korisnici BI rešenja

Po organizacionoj vertikali direktni korisnici BI rešenja unutar same kompanije korisnika, mogu da se podele u 4 grupe:

 • Izvršni menadžment
 • Data analitičare
 • IT tim
 • Korisnike po funkcionalnim delovima

U zavisnosti od tipa korisnika i funkcionalnim delovma, BI alati se koriste za različite namene:

 • Marketing –da bi razumeli perfomanse kampanji, trendove i njihov uticaj na poslovanje
 • Finansije- efikasnije finansijsko planiranje i poboljšanje finansijskih perfomansi
 • Prodaja – da bi poboljšali prodaju
 • Menadžment proizvoda (product management) – identifikuju nove mogućnosti i nova tržišta za proizvode, istraživanje ponašanje kupaca ..

Tipovi BI rešenja

Softveri za poslovnu inteligenciju se po pravilu koriste na dva načina i to kao:

 • On-premis implementacija, sa hardverom (serverom) korisnika
 • Cloud implementacija, sa serverom provajdera cloud usluge i to u formi privatnog, javnog ili hibridnog oblika

Generalne kategorije aplikacija za poslovnu inteligenciju su:

 • Tabele
 • Aplikacije za izveštavanje i upite koji sakupljaju, sortiraju, sumiraju i prezentuju podatke
 • OLAP (Online analytical processing)
 • Digitalne komandne table-dashboard
 • Data mining
 • Monitoring poslovnih aktivnosti
 • Date warehouse (skladišta podataka)
 • Lokalni info sistemi

Alati za upravljanje podacima (data management) mogu uključivati sl funkcije:

 • Upravljanje kvalitetom podataka – Koji pomaže korisnicima da održavaju čiste i standardizovane podatke, bez greški. Standardizacija je od suštinske važnosti za implementaciju BI softvera.
 • ETL -Skuplja podatke iz spoljnih izvora, menja ih, a zatim ih učitava u ciljani sistem (skladište ili bazu podataka).

Aplikacije za otkrivanje podataka (Data discovery) uključuje sl funkcije:

 • Data mining
 • Online analitička obrada (OLAP) - Omogućava korisnicima brzu evaluaciju višedimenzionalnih podataka iz različitih perspektiva
 • Prediktivna analitika - Procenjuje trenutne i istorijske podatke kako bi prognozirali buduće prilike i rizike
 • Semantička i tekstualna analitika

Alati za izveštavanja uključuju sl funkcije:

 • Vizualizacija - Pomaže korisnicima da kreiraju sofisticirane grafičke prikaze podataka koristeći jednostavne korisnički interfejs
 • Dashboard (komandne table) - ističu ključne pokazatelje perfomansi (KPI)
 • Formatiranje izveštaja - Omogućava korisnicima da dizajniraju i kreiraju prilagođene izveštaje
 • Scorecard-daje numeričku težinu performansama i pomažu da se mapira napredak u odnosu na ciljeve

Podelite na društvenim mrežama: